عصر جدید پیمان حیدری تریکینگ دبلیو تی جی (WTG)
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد