رسول علی بابائی، نویسنده در Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA
دیدار انجمن تریکینگ ایران با معاون وزیر ورزش و مشاوران و دعوت به دوازدهمین جشواره فیلم های ورزشی

دیدار انجمن تریکینگ ایران با معاون وزیر ورزش و مشاوران و دعوت به دوازدهمین جشواره فیلم های ورزشی

دیدار انجمن تریکینگ ایران با معاون وزیر ورزش   و مشاوران و دعوت به دوازدهمین جشواره فیلم های ورزشی                    

برگزاری مسابقات قهرمانی تریکینگ آقایان به مناسبت گرامی داشت شهید عالی قدر سپهبد قاسم سلیمانی

برگزاری مسابقات قهرمانی تریکینگ آقایان به مناسبت گرامی داشت شهید عالی قدر سپهبد قاسم سلیمانی

View this post on Instagram #اطلاعیه برگزاری مسابقات قهرمانی تریکینگ آقایان به مناسبت گرامی داشت شهید عالی قدر سپهبد قاسم سلیمانی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه در تهران برگزار میگردد. شرایط ثبت نام: ۱- سامانه اینترنتی ثبت نام…

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد