دو شمشیر تریکینگ از جیکوب پینتو تحولی بزرگ در شمشیر زنی سامورایی ها

دو شمشیر تریکینگ

 

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد