درمان و تقویت عضلات کمر و باسن - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

درمان و تقویت عضلات کمر و باسن

درمان آسیب کمر و تقویت عضلات کمر و باسن

این حرکت برای تقویت عضلات خیاطه و کمر بسیار مفید هست و کسانی که عضلات خیاطه شون آسیب دیده اند میتونن از این حرکت کمک بگیرن

شکل صحیح قوس کمر در حرکت ددلیفت

آناتومی عضلات درگیر و فعال در حرکت ددلیفت پشت پا

آناتومی عضلات درگیر و فعال در حرکت ددلیفت معمولی

لاوربک برای تقویت عضلات کمر و پشت

آناتومی حرکت ددلیفت پشت پا و تقویت عضلات باسن پشت ران و کمر

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد