پيمان حيدري تريكينگ بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

پيمان حيدري تريكينگ

پيمان حيدري تريكينگ

https://www.instagram.com/heydari.peyman73/ پيمان حيدري از جمله تريكرهاي قديمي ايران از شهر ميانه نفر سوم در دومين گرد همايي تريكينگ ايران نفر سوم در پنجمين گرد همايي تريكينگ ايران و نفر اول و عنوان بهترين تريكر ايران در اولين مسابقات رسمي تريكينگ…

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد