پنج اصل مهم در تریکینگ بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

پنج اصل مهم در تریکینگ

پنج اصل مهم در تریکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم پنج اصل مهم تریکینگ در تریکینگ پنج اصل مهم وجود دارد که شامل: 1- در مسابقات به رای داورها اعتراض نکنید 2- به درجه بالاتر از خودتون احترام بگذارید 3- قوانین سبک تریکینگ را رعایت کنید…

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد