رسول علي بابايي بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

رسول علي بابايي

كمربند نارنجي تريكينگ

موارد آزمون كمربند نارنجی تريكينگ بدنسازي شامل: 20 تا زانو تو سينه بدون مكث كامل راه رافتن روي دست حداقل 3 متر  انعطاف شامل: 120 درجه پاها انعطاف كامل كمر در پل زدن ضربات پا Tornado Kick تورنادو کیک 540…

گیمز فرمینگ تریکینگ

گیمز فرمینگ تریکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم داوری در مسابقه فرم گیمز فرمینگ تریکینگ  games forming tricking مسابقات فرم شامل فرمهای بدون سلاح و با سلاح و بتل های سلاح شامل میشه: در مسابقات فرم روی پلاک کارت مخصوص امتیازات، داورها  امتیاز خودشونا…

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد