دبلیو تی جی بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

دبلیو تی جی

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد