کانون هنرهای رزمی نمایشی تریکینگ سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد