پیمان حیدری از بهترین تریکرهای ایران - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

پیمان حیدری از بهترین تریکرهای ایران

پیمان حیدری از بهترین تریکرهای ایران

نفر اول مسابقات قهرمان کشوری تریکینگ

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد