نابغه هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ جهان آیدان کندی با 12 سال سن
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد