معرفی اولین ستاره تریکینگ ایران - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

معرفی اولین ستاره تریکینگ ایران

معرفی اولین ستاره تریکینگ ایران

فردین تقدیمی از شهر مشهد مقدس

نفر اول سطح حرفه ای بزرگسالان بتلینگ تریکینگ ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد