مسابقات قهرمان کشوری تریکینگ به میزبانی خراسان رضوی - مشهد

مسابقات قهرمان کشوری تریکینگ به میزبانی خراسان رضوی – مشهد

 

مسابقات قهرمان کشوری تریکینگ به میزبانی خراسان رضوی – مشهد

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد