اجرای فوق العاده زیبای شمشیر تریکینگ توسط بانوان در مسابقات جهانی کانادا
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد