شرايط شركت در دوره مربيگري و داوري تريكينگ

شرايط شركت در دوره مربيگري

به نام خدا

شرايط شركت در دروه مربي گري و داوري تريكينگ:

 • صلاحيت فني
 • دار بودن اخلاق و نداشتن سو پيشينه
 • كارت پايان خدمت يا كارت دانشجويي
 • داشتن لباس رسمي تريكينگ
 • عكس و كپي شناسنامه
 • كپي آخرين مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم)
 • پرداخت هزينه احكام كه طبق تعرفه خود فدارسيون ميباشد و دو هفته قبل از آزمون اعلام مي شود
 • داشتتن كارت تئوري مربي گري
 • داشتن كارت عضويت تريكينگ
 • داشتن بيمه ورزشي بنام تريكينگ

شرايط شركت در دوره دان و كمربندهاي زير مشكي:

 • آزمون گرفته ميشود و بر اساس سطح فني درجه به افراد تعلق داده ميشود
 • عكس و كپي شناسنامه
 • پرداخت هزينه احكام و هزينه حق آزمون
 • داشتن لباس رسمي تريكينگ
 • بيمه ورزشي به نام تريكينگ
 • داشتن كارت عضويت تريكينگ

شرايط گرفتن نمايندگي تريكينگ در استانها:

 • داشتن صلاحيت فني
 • دار بودن اخلاق و نداشتن سؤ پيشينه
 • كارت پايان خدمت يا كارت دانشجويي
 • داشتن لباس رسمي تريكينگ
 • عكس (14) و كپي شناسنامه (5)
 • كپي آخرين مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم)
 • پرداخت هزينه احكام كه طبق تعرفه خود فدارسيون ميباشد و دو هفته قبل از آزمون اعلام مي شود
 • داشتتن كارت تئوري مربي گري
 • بيمه ورزشي بنام تريكينگ
 • دادن تعهد اخلاقي به مسئول سبك تريكينگ در ايران
 • معرفي حداقل 200 نيرو در استان خود و گرفتن كارت عضويت فدارسيون
 • داشتن كارت عضويت تريكينگ
 • راه اندازي سايت تريكينگ استان
 • برگزاري مسابقات استاني هر شش ماه و برگزاري استارژ فني و آزمون كمربند هر سه ماه به صورت سراسري در استان مربوط

 

نكته هاي مهم:

 • روز آزمون حضور بازرس از فدارسيون هست نظم و انظباط الزامي هست
 • بدون لباس تريكينگ و بيمه تريكينگ و كارت عضويت تريكينگ حق شركت نداريد
 • از يك هفته قبل بايد با دبير سبك هماهنگ كنيد
 • پرداخت كامل هزينه هاي احكام قبل از برگزاري آزمون بايد صورت بگيرد در غير اينصورت از آزمون محروم خواهيد شد
 • 14 قطعه عكس و 5 تا كپي كارت ملي الزامي ميباشد
 • از تمام مدارك عم از كپي ديپلم، پايان خدمت، كارت دانشجويي، سوپيشينه و عدم اعتياد و… 3 سري كپي كامل گرفته و با خود بياوريد
 • لطفا اصل سوپيشينه و عدم اعتياد را بياوريد
 • لطفا تمام مدارك را داخل يك پوشه تحويل بدهيد
 • لطفا تمام مدارك را يكبار اسكن كرده و داخل يك عدد سي دي ريخته و تحويل بدهيد
 • لطفا با خود دفترچه يادداشت و خودكار بياوريد
 • براي مربي گري و داوري حتما بايد 20 سال سن تمام داشته باشيد، زير 20 سال ميتوانن در ازمون دان ها و احكام زرد تا مشكي شركت كنند

www.tricking.ir

master adavi

09196268355

 

 

 

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد