حضور دبير سبك تريكينگ در كلاسهاي بازرسي فدراسيون ورزشهاي رزمي

حضور دبير سبك تريكينگ در كلاسهاي بازرسي فدراسيون ورزشهاي رزمي

استاد ياسر اداوي

حضور استاد ياسر اداوي در كلاسهاي بازرسي فدراسيون ورزشهاي رزمي

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد