جلسه مسئولین انجمن تریکینگ ایران در بخش بانوان و آقایان
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد