تشکیل انجمن هنرهای رزمی نمایشی تریکینگ زیر نظر سازمان تربیت بدنی سپاه پاسداران

تشکیل انجمن هنرهای رزمی نمایشی تریکینگ زیر نظر سازمان تربیت بدنی سپاه پاسداران را به جامعه تریکینگ ایران تبریک میگوییم

#اخبار_تریکینگ_ایران
اولین خبر خوب امسال برای جامعه تریکینگ ایران که میدانم همه منتظر یک خبر خوب بودند.
تشکیل انجمن هنرهای رزمی نمایشی تریکینگ زیر نظر سازمان تربیت بدنی سپاه پاسداران را به جامعه تریکینگ ایران تبریک میگوییم.
تشکیل این انجمن یکی از بزرگترین دستاوردهای تریکینگ ایران میباشد.
هدف از تشکیل این انجمن معرفی، گسترش تریکینگ، حمایت و حرکت در راستای آرمانهای بلند مقدس جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تشکیل هیئت های مستقل در استانها زیر نظر سپاه و بسیج از جمله مزیتهای بزرگ این انجمن میباشد.

برای عضویت در انجمن تریکینگ سپاه و راه اندازی هیئتهای استانی لطفا با دبیر محترم سبک هماهنگ شوید.
باتشکر و ارزوی موفقیت
۰۹۱۹۶۲۶۸۳۵۵

 

 

دیدگاهتان را بنویسید