تریک فایت تریکینگ - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

تریک فایت تریکینگ

مبارزه نمایشی تریکینگ (تریک فایت) یکی از استایلهای مسابقاتی تریکینگ میباشد. در این استایل کاربردی بودن حرکات تریکینگ در مبارزه نمایشی به نمایش داده میشود. این استایل به صورت تیمی برگزار میشود و اعضای هر تیم از دو نفره تا ۱۰ نفره تشکیل میشود، و هر تیم در هر راند نمایش خودش را اجرا میکند. قوانین مسابقات در این استایل به صورت قوانین داوری بتل آکروبات میباشد

۰۹۱۹۶۲۶۸۳۵۵

www.tricking.ir

دیدگاهتان را بنویسید