تجلیل از تریکرهای برتر استان اصفهان با حضور خبرگزاری ایسنا
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد