افتخار افرینی تریکرهای خوب اصفهان در مجموعه همایشهای بین المللی سیتی سنتر اصفهان

افتخار افرینی تریکرهای خوب اصفهان در مجموعه همایشهای بین المللی سیتی سنتر اصفهان

افتخار افرینی تریکرهای خوب اصفهان در مجموعه همایشهای بین المللی سیتی سنتر اصفهان

 

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد