تجلیل ویژه توسط معاون سازمان تربیت بدنی سپاه از حضور تیم تریکینگ تهران در این دوره رقابتها

تجلیل ویژه توسط معاون سازمان تربیت بدنی سپاه از حضور تیم تریکینگ تهران در این دوره رقابتها

تجلیل ویژه توسط معاون سازمان تربیت بدنی سپاه از حضور تیم تریکینگ تهران در این دوره رقابتها

 

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد