بهترین های دنیای تریکینگ - آمستردام هوکد 2018
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد