بهترین حرکات برای تقویت عضلات شکم و فیله و باسن به سبک کراس فیت

بهترین حرکات برای تقویت عضلات شکم، فیله و باسن

بهترین حرکات برای تقویت عضلات شکم، فیله و باسن به سبک کراس فیت

این میز طراحی فوق العاده داره و میشه همزمان سه تا از بهترین حرکات را زد

از جمله:

حرکت برای تقویت عضلات باسن و همسترینگ و پشت ران

حرکت برای تقویت عضلات شکم و جلوران

حرکت برای تقویت عضلات فیله کمر و پشت

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد