برگزاری دوره مربیگری درجه سه و دان یک تریکینگ به صورت مجازی

برگزاری دوره مربیگری درجه سه و دان یک تریکینگ به صورت مجازی

اطلاعیه!
برگزاری دوره مربیگری درجه سه و دان یک تریکینگ به صورت مجازی
افراد واجد شرایط نسبت به آماده سازی مدارک زیر اقدام فرمایند
۱- کارت تئوری مربیگری زیر نظر اداره ورزش استان مربوطه
۲- کارت بیمه ورزشی
۳- کارت پایان خدمت یا کارت دانشجویی
۴- حداقل مدرک دیپلم (برابر با اصل)
۵- کپی شناسنامه و کارت ملی هر کدام سه عدد
۶- پنج قطعه عکس
۷- کپی احکام کمربند زرد تا مشکی
۸- هزینه دوره (پرداخت در سامانه)

شرایط تمدید احکام مربیگری:
۱- کپی برابر با اصل مدرک مربیگری دو نسخه
۲- هزینه تمدید (پرداخت در سامانه)
۳- پنج قطعه عکس
۴- کپی شناسنامه و کارت ملی هرکدام یک عدد
۵- کارت بیمه ورزشی

شرایط شرکت در دوره دان یک:
۱- کپی احکام کمربند زرد تا مشکی
۲- دو قطعه عکس
۳- کپی کارت ملی و شناسنامه هر کدام دو عدد
۴- هزینه دان (پرداخت در سامانه)

نکته:
۱- موارد ذکر شده را کامل در یک پوشه قرار دهید و به آدرس پستی ارسال کنید
۲- فیش واریزی همراه مدارک پست شود
۳- اصل مدرک تئوری مربیگری باید پست شود
۴- اگر از موارد ذکر شده مدارکی ناقص ارسال کنید هیچ اقدامی برای صدور حکم مربیگری شما صورت نخواهد گرفت