باشگاه تریکینگ شیراز - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

باشگاه تریکینگ شیراز

باشگاه تریکینگ شیراز

استاد اسماعیلی

09366733341

در بخش آقایان و بانوان به صورت عمومی و خصوصی

برای اطلاعات بیتشر تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد