اهدای کمربند دبلیو اف تی به محمد اداوی قهرمانی فری استایل کیکیت
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد