كيكيت تريكينگ بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

كيكيت تريكينگ

فری استایل کیکیت تریکینگ

فری استایل کیکیت تریکینگ

بسم االله الرحمن الرحیم فری استایل کیکیت تریکینگ freestyle kickit tricking فری استایل کیکیت یکی از چهارمین استایل مسابقات تریکینگ میباشد اصطلاح کیکیت برگرفته از کلمه تریکینگ هست  

استرانگ کیکینگ تریکینگ

استرانگ کیکینگ تریکینگ

به نام خدا استرانگ کیکینگ تریکینگ  strong kicking tricking the king of kicks Kicking مسابقه ضربه پا برا گرفتن لقب king of the kicks به سنگین ترین ضربه پایی که زده شد لقب kicking را میدیم هر شرکت کننده فقط…

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد