بنیانگذار تریکینگ در ایران بایگانی - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

بنیانگذار تریکینگ در ایران

چارت کشوری تریکینگ

بسم الله الرحمن الرحیم رئیس سبک تریکینگ در ایران: استاد رسول علی بابائی نائب رئیس تریکینگ ایران: استاد یاسر اداوی هیئت رئیسه: دبیر سبک تریکینگ ایران:  مشاور عالی:  مسئول کمیته حراست:  مسئول کمیته برنامه ریزی مسابقات:  مسئول کمیته داوران: مسئول کمیته…

رسول علی بابایی

رسول علی بابایی

رسول علی بابایی از زبان خودش اینجانب رسول علی بابایی عضوی کوچک از جامعه ورزشی ایران متعهد به قوانین جمهوری اسلامی ایران و پایبند به اصول و خط قرمزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با شعار از کربلا تا قدس…

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد