نحوه ي احترام ها در سبك تريكينگ

احترامها در سبك و اصطلاحات EIEH سلام، تشکر، عذرخواهی READY آماده   STANCE حالت ایستاده MASTER استاد BOW احترام گذاشتن

تیر ۴, ۱۳۹۵ | ادامه مطلب