کمیته نمایشی و هنرهای فردی هیئت ورزشهای رزمی استان تهران

اهدای حکم ابلاغ کمیته نمایشی و هنرهای فردی استان تهران به گزارش خبرگزاری هیئت ورزشهای رزمی استان تهران طی احکامی جداگانه آقای یاسر اداوی، دبیر سبک هایپر تریکینگ، با دریافت ابلاغیه از طرف جناب سرهنگ علی سراج (رئیس هیئت رزمی استان تهران) به سمت مسوول کمیته هنرهای فردی رزمی استان تهران منصوب گردید و همچنین سرکار خانم عاطفه جنگ آور مسئول هنرهای فردی رزمی در بخش بانوان شد. ابلاغ ایشان به امضاء رئیس هیات تهران رسید

تیر ۲۷, ۱۳۹۶ | ادامه مطلب

راهپیمایی روز قدس سبک تریکینگ سال ۹۶ و مصاحبه زنده شبکه خبر

راهپیمایی به مناسبت روز قدس سبک تریکینگ سال ۹۶ و مصاحبه زنده شبکه خبر از راهپیمایی سبک تریکینگ در تهران

تیر ۲, ۱۳۹۶ | ادامه مطلب

اولین تیزر فدراسیون ورزشهای رزمی به عنوان تبریک سال ۹۶ به جامعه ورزشی ایران

اولین تیزر فدراسیون ورزشهای رزمی به عنوان تبریک سال ۹۶ به جامعه ورزشی ایران

فروردین ۱۲, ۱۳۹۶ | ادامه مطلب

راهپیمایی ۲۲ بهمن

راهپیمایی ۲۲ بهمن کمیته همگانی ورزش هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران تهران ۲۲ بهمن ۹۶ با شعار مرگ برا اسرائیل و مرگ بر آمریکا گروه آرین استاد یاسر اداوی دبیر سبک http://iimaf.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/item/1673-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C22%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86.html

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵ | ادامه مطلب

فدراسیون ورزشهای رزمی

حضور کمیته همه گانی سبک هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ در مرقد مطهر امام خمینی (ره) http://honarhayerazmi.com/fa/news/ntc885492/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF–%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%DA%A9%D9%8A%D9%86%DA%AF.html

بهمن ۱۸, ۱۳۹۵ | ادامه مطلب