هايپر اكستريم مارشال آرتز تريكينگ ايران

کمیته هاي سبك تريكينگ

به نام خدا

 

وظايف كميته ها:

كميته فني سبك: تعداد اعضا بين 5 تا 7 نفر ميباشند وظيفه كميته فني سبك گرفتن آزمون هاي دان 1 به بالا در سطح كشوري ميباشد.

كميته ازمون و كميته فني با همكاري هم ازمونهاي دان و مربي گري را برگزار ميكنن

 

كميته ازمون: وظيفه اين كميته گزارش به همه ي شركت كنندگان قبل از زمان ازمون از اخرين تغييرات در نحوه ي ازمونها و جديدترين حركاتي كه بايد زده بشود و جديدترين تغييرات. اين كميته با همكاري كميته فني سبك آزمونهايش را برگزار ميكند

 

كميته آموزش: تعداد اعضا بين 5 تا 7 نفر ميباشند وظيفه ي كميته آموزش برگزاري استارژهاي فني در سطح كشور براي ارتقاي سطح حركتي و كمك به پيشرفت بيشتر جامعه تريكينگ كميته آموزش با همكاري مسئولين چهار استايل اين كار را انجام ميدهند

 

كميته مسابقات: تعداد اعضاي اصلي بين 10 تا 14 نفر ميباشد وظيفه كميته مسابقات برگزاري مسابقات كشوري ميباشد

اين كميته با هماهنگي كميته هاي داوران، انظباتي، اعتراضات، تداركات و مسئولين چهار استايل بتل، ضربه پا، فرم،كيكيت و مسئول امور مالي مسابقات برگزار ميكنند

 

كميته هاي داوران: اين كميته وظيفه ي داوري در مسابقات را دارد و از جمله وظايف ان به روز كردن جديدترين قوانين داوري و نحوه ي برگزاري داوري و گزارش ان به رئيس سبك

 

انظباتي: وظيفه ي اين كميته جلوگيري از بي نظمي بداخلاقي و… در زمان برگزاري مسابقات ميباشد و گزارش آن به رئيس سبك

 

 

مسئولين چهار استايل:  ازجمله وظايف اين مسئولين چهار استايل برگزاري دوره هاي آموزشي باهمكاري كميته آموزش ميباشد

 

 

كميته تحقيقات و پژوهش: وظيفه اين كميته بررسي و گزارش آخرين و بهترين روشهاي تمريني، حركت اصلاحي، جديترين حركات ثبت شده و… ميباشد

 

كميته استعداد يابي: وظيفه اين كميته  كشف استعدادهاي نهفته و ناشناخته در بين ورزشكاران تريكينگ و گزارش آن به هيئت رئيسه سبك ميباشد براي سرمايه گذاري

 

كميته بازرسي: وظيفه ي اين كميته نظارت و بازرسي در كل اجزاي سبك تريكينگ از جمله (باشگاه ها، نمايندگان استان ها، اعضاي چارت و…) درسطح كشور و گزارش كار آنان به رئيس سبك ميباشد. هزينه سفر اين كميته به عهده نمايندگان استانها ميباشد

 

كميته ارگانها: هماهنگي با ارگانهاي امنيتي (نيروي انتظامي) هنگام برگزاري مسابقات و كمك دادن و اموزش دادن به ارگان هاي دولتي در وقت نياز

 

كميته تداركات: وظيفه اين كميته هماهنگي و فراهم كردن تمام شرايط برگزاري مسابقه از جمله سالن مسابقات، باند، ميز، بنرهاي تبليغاتي و… اين كميته با هماهنگي كميته مسابقات كار ميكند

 

مسئول روابط بين الملل: وظيفه ارتباط داشتن با ورزشكاران تريكينگ خارج از كشور و اطلاع رساني به آنان براي برگزاري مسابقات و ازمونهاي فني و استارژها

 

مسئول روابط عمومي: وظيفه اين كميته تبليغ مسابقات و سبك و چاپ اخبار مسابقات و سبك در مجله ها و روزنامه ها

 

مسئول امور مالي: وظيفه ي اين شخص نوشتن و حساب كردن تمام هزينه هاي برگزاري مسابقات و گزارش دقيق آن به رئيس سبك. اين شخص بايد با همكاري كميته مسابقات كار كند

 

مسئول انفورماتيك: وظيفه ي اين شخص مديريت كردن و نگه داري كردن از سايت اصلي تريكينگ ايران و بروز كردن اين سايت از جديدترين اطلاعت سبك

 

كميته همه گاني: وظيفه اين كميته ترويج و گسترش تريكينگ در بين عوام جامعه مخصوصا نسل جوان ميباشد اين كميته بايد به مناسبت هاي مختلف با گردهمايي هاي در پاركها و مناسبت هاي مختلف تبليغ براي سبك تريكينگ و گسترش ورزش عمومي انجام دهد

كيمته فرهنگي:

كميته تبليغات:

كميته بانوان: وظيفه اي اين كميته ترويج و گسترش ورزش تريكينگ در بين بانوان محترم همراه با پوشش اسلامي

 

 

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد