هایپر ویپنز تریکینگ اولین مسابقات رسمی استانی بوشهر - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

هایپر ویپنز تریکینگ اولین مسابقات رسمی استانی بوشهر

هایپر ویپنز تریکینگ اولین مسابقات رسمی استانی اکستریم تریکینگ بوشهر زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد