هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ اولین سبک رزمی نمایشی در جهان

فیلم ایرانی تريكينگ

 

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد