فروشگاه تریکینگ - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

فروشگاه تریکینگ

برای خرید لباس رسمی مسابقات تریکینگ کت و شلوار لباس فرم مسابقات تریکینگ و  تی شرت و شوار برای بتلهای تریکینگ و سلاح های تخصصی تریکینگ با این شماره تماس بگیرید

۰۹۱۷۹۸۸۱۶۷۲  آقای نوربخش

برای خرید تی شرط های متنوع تریکینگ با این شماره تماس بگیرید

۰۹۳۷۵۴۶۷۲۶۹ اقای عظیمی

برای خرید دیگر محصولات تریکینگ با این شماره تماس بگیرید

۰۹۱۹۶۲۶۸۳۵۵ استاد اداوی

 

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد