فدراسيون ورزشهاي رزمي جمهوري اسلامي ايران ورزش هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد