سطح نيمه حرفه اي تريكينگ - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

سطح نيمه حرفه اي تريكينگ

سطح نيمه حرفه اي شامل كمربندهاي:

بنفش

قرمز

قهوه اي

 

در چهار رده ي سني:

مثبت 20 سال بزرگسالان

مثبت 15 سال جوانان

مثبت 10 سال نوجوانان

منفي 10 سال نونهالان

در سه استايل:

– آدرنالین بتلينگ – adrenaline battling

– استرونگ کیکینگ – strong kicking

– گیمز فرمينگ – games forming

برگزار ميشه

در مجموع در اين بخش 36 تا مدال و حكم تقسيم ميشه

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد