اولين رقابت سالم رزمي نمايشي بين پسران و دختران

اولين رقابت سالم رزمي نمايشي بين پسران و دختران

آبا تا بحال رقابت سالمي به اين سبك ديده بوديد…!

رقابتي كه پسران و دختران در رده سني هاي متفاوت باهم رقابت سالم و بدون آسيب داشته باشن

اولين سبك رزمي نمايشي در جهان

مبارزه بدون برخورد

بهترين سبك رزمي براي بانوان بدون خشونت

سالم ترين رقابت رزمي براي بانوان

خودتان قضاوت كنيد…!

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد