تریکر شماره یک - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

تریکر شماره یک

معرفی مایکل گاتری تریکر شماره یک و بهترین تریکر دنیا 

مایکل از نسل دوم تریکرهای دنیا هست

قهرمان جهان در سازمانهای حرفه ای:

آکا

ناسکا

ایسکا

یو اس اوپن

 هایپر

سلاح تخصصی مایکل گاتری داس دوبل هست

مایکل گاتری در تمامی مسابقات رسمی تریکینگ با لباس و کمربند حرکت زده و بهترین رکورد ها را با لباس و کمربند در فرمهای استاندارد زده

مایکل گاتری جز تنهاترین تریکرهای دنیاست که هم در سلاح زدن هم در فرمهای استاندارد هم در ضربه پا و هم در اکروبات مهارت بالای دارد

مایکل گاتری به خوبی از حرکاتی چون نیشیگی، سکوارا، دو وارو، دو پشتک، دو ساید فاصله گرفته

و این درک را داشته که فقط تریک بزنه و تریکینگ را با ژیمناستیک قاطی نکنه

مایکل گاتری جز تنهاترین تریکرهای دنیاست که در هر مسابقه و گیمزی شرکت نمیکنه و با هر کسی بتل نمیکنه

مایکل گاتری وجه بالای خودشا حفظ کرده و حتی باج به سینمای هالیوود نداده و پیشنهاد های که به عنوان بدلکار یا بازیگر درجه 2 یا 3 بهش داده شده را قبول نکرده

مایکل گاتری در جدیدترین کلیپش نوشته من نوجوان شدم در تریکینگ او 13 ساله تریکینگ کار میکنه و میگه من در تریکینگ تازه نوجوان شدم و هنوز خیلی برای حرکت زدن جا دارم، تفکر و نگرش مایکل باعث شده هنوز حرکت بزنه، مایکل تریکینگ را صرفا برای قهرمانی یا کل کل یا خودنمای کار نمیکنه اون تریکینگ را برای خودش و پیشرفت خودش کار میکنه و همین عامل باعث دوام او در فضای سنگین تریکینگ شده

رکورد های مایکل:

اولین نفری که سه کورک در دنیا زده

اولین نفری که چهار کورک در دنیا زده

اولین نفری که چهارتا دابل کورک زده

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد