برگزاری اولین مسابقات استانی تریکینگ بوشهر - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

برگزاری اولین مسابقات استانی تریکینگ بوشهر

برگزاری اولین مسابقات استانی تریکینگ بوشهر با حضور رئیس و دبیر سبک تریکینگ همراه با مسئولین هیئت ورزشهای رزمی استان بوشهر و رئیس اورژانس بوشهر

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد