باشگاه هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ میانه
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد