باشگاه تریکینگ زنجان - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

باشگاه تریکینگ زنجان

باشگاه تریکینگ زنجان

استاد رجبی

09381023387

در بخش آقایان و بانوان به صورت عمومی و خصوصی

برای اطلاعات بیتشر تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد