باشگاه تریکینگ تهران - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

باشگاه تریکینگ تهران

باشگاه تریکینگ تهران

آدرس : افسریه .شهرک والفجر.بلوک بی . خ شهید غلامی . کوچه صدوقی ششم. باشگاه 9 دی

آموزش تخصصی تریکینگ در بخش آقایان و بانوان

به صورت عمومی و خصوصی

برای اطلاعات بیتشر تماس بگیرید

09196268355

استاد یاسر اداوی دبیر سبک تریکینگ و نماینده سبک تریکینگ استان تهران

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد