آیسی مانکی تریکینگ - Iran eXtreme Tricking Association - IRXTA

آیسی مانکی تریکینگ

آیسی مانکی تریکینگ

مسابقات جایزه بزرگ جام آیسی مانکی تریکینگ با حضور شرکت ایران ایکس گیمز برگزار گردید. نفر اول پیمان حیدری از میانه- نفر دوم منصور تمیزی از اصفهان- نفر سوم محمد افشاری از تهران. این مسابقات در سالن شهید قیانوری خانه ژیمناستیک تهران در ۱۰ شهریور به مناسبت عید سعید قربان همراه با دبیر هیئت ورزشهای رزمی استان تهران سرهنگ عسگری برگزار گردید

برای مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید

http://iimaf.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/item/3410-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF.html

http://honarhayerazmi.com/fa/news/nt5577446/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html

دیدگاهتان را بنویسید

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد